94AB,找到 203516 条结果,当前1 - 10,用时0.156009 秒

气短似喘

此证似喘而非实喘也,若非实喘治之,立死,盖气短乃肾气虚耗,气冲上焦, 壅塞于肺经不足之故也,方用 人参( 二两) 熟地( 一两) 山萸 牛膝 补骨脂 枸杞( 各三钱)麦冬( 五钱) 胡桃( 三个去皮) 五味子( 二钱) 水煎服,

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 傅青主男科 > 喘证门 > 2006-12-14

气短

似喘非喘。不相续。有兼痰兼热之分。亦或头痛发热恶寒。有似外感。切勿作外感治。以生化益气汤主之。 《产宝》 唐 咎段 公元618-907年

分类:中医古籍 > 《产宝》 2004-04-10

产后气短似喘

值产血亡气脱,呼吸短促,言语不相接续,似喘危证,不待诊脉问望自明,智者当知之也。 加参生化汤 治分娩即患气短似喘症,若有血块,不可加、术。 川芎(二钱)川归(四钱)甘草(五分,炙)干姜(四分,炒黑)人参(二钱)桃仁(十 粒,去

分类:中医古籍 > 《家传女科经验摘奇》 2004-04-10

气短似喘第五

无所恃,呼吸止息,违其常度。有认为痰火,反用散气化痰之方,误人性命,当以大补血为主。如有块,不可用参、耆、术;无块,方可用本方,去桃仁,加熟地并附子一片;足冷,加熟附子一钱,及参、术、陈皮,接续补气养荣汤。 ◎加参生化汤:治分娩后即患

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 傅青主女科 > 产后编上卷 > 产后诸症治法 > 2008-05-15

[喘症门]气短

此症似喘而实非喘也,若作实喘治之,则立死矣。盖气短乃肾气虚耗,气冲于上焦,壅塞于肺经,症似有余而 实为不足也。方用∶ 人参(二两)麦冬(五钱)五味子(二钱)牛膝(三钱)熟地(一两)山萸(三钱)破故纸(三钱) 枸杞(三钱)胡桃肉(三个

分类:中医古籍 > 《傅青主男科重编考释》 2004-04-10

[气短]生化益气汤

川芎(一钱)当归(二钱)干姜(炙黑三分)人参(二钱)黄(生二钱)枣仁(炒二钱)甘草(炙 四分)麻黄根(麻黄发汗根止汗宜用根五分)桃仁(去皮尖研九粒)浮小麦(二钱) 上药用水一盏半。煎七分热服。 有痰加竹沥一匙。姜汁半匙。咳嗽加苦杏仁

分类:中医古籍 > 《产宝》 2004-04-10

[卷六]产后气短似喘

产后气短似喘。气血犹未竭。补剂可缓。速服生化汤一二帖。以行血定痛。然后加参。若 形色又脱。而喘急。不特急服加参生化汤。并且于一时速服两帖。如 迟而照常一帖。死亡立至。若医者作痰火症治。而误用枳壳。青皮。贝母。香附。黄柏。黄 连等

分类:中医古籍 > 《女科秘要》 2004-04-10

[卷六产后气短似喘]加味生化补中益气汤

川芎(一钱)当归(三钱)干姜(四分)炙草(五分)人参(三钱)桃仁(十二粒)茯苓( 苓。加黄(一钱)五味子(十粒)若日久食。闻药即吐。及误用寒 药。食寒物以致呕不纳谷者。急用人参(二三钱)姜(三片)仓米一大撮。用新罐煎服。如 汗多气短。气

分类:中医古籍 > 《女科秘要》 2004-04-10

[下卷]产后气短发喘

产后血脱,劳伤过甚,无倚仗,呼吸止息,各违其常,气出促而喘,言语不相接续,是血脱气虚之至。 速煎生化汤一二帖,即加人参二三钱以救急,再备醋韭瓶以防晕。毋疑参能助喘,不用、用以致不救。唯一切降 气等药禁用。若虚不受补,闻食即吐,

分类:中医古籍 > 《胎产秘书》 2004-04-10

气短倦怠口干出汗(七十七)

熏赫,肺金受制而寒水生化之源已绝,故气短、倦怠、 出汗,皆本经症,宜麦冬清肺饮以濡肺金之枯燥。 《经验麻科》

分类:中医古籍 > 《经验麻科》 2004-04-10