94AB,找到 2746 条结果,当前1 - 10,用时0.0430025 秒

荷叶

中药名称 荷叶 拼音名 Heye 英文名 FOLIUM NELUMBINIS 来源

分类:药品天地 > 专业药学 > 中国药典 > 2000版一部 > 2005-04-05

荷叶

中药名称 荷叶丸 拼音名 Heye Wan 性状 本品为黑色的大蜜丸;气微,味甘,后微苦。 鉴别 (1) 取本品,置显微镜下观察:淀粉粒类长圆形,一端较大,有的一边凸出,直径约至30μm,脐点人字状或

分类:药品天地 > 专业药学 > 中国药典 > 2000版一部 > 2005-04-05

[果部]荷叶

散瘀 苦平。其色青,其形仰,其中空,其象震(震仰盂),感少阳甲胆之气。烧饭合药,裨 助脾,胃而升发阳气(洁古枳术丸,用荷叶烧饭为丸),痘疮倒者,用此发之(僵蚕等分 为末,胡荽汤下。闻人规曰∶胜于人牙、龙脑)。能散瘀血,留好血。治吐、衄、崩、

分类:中医古籍 > 《本草备要》 2004-04-10

[卷十果部]荷叶

苦平。其色青。其形仰。其中空。其象震。(震仰盂。)感少阳甲胆之气。烧饭合药。裨 助脾 胃。而升发阳气。(洁古枳术丸、用荷叶烧饭为丸。)痘疮倒者。用此发之。(僵蚕等分为 末、胡荽汤下。)能散瘀血。留好血。治吐衄崩淋。损伤产瘀。一切血证。洗肾囊

分类:中医古籍 > 《本草从新》 2004-04-10

[卷六果部]荷叶

蜜调服,并涂腹上。)配红花、 姜黄,童便调服,治伤寒产后血运。配蒲黄,止吐衄崩中。活血,生用。止血,炒焦用。 荷叶蒂 一名荷鼻 苦,平。除恶血,留新血,初产者必需。研烧,治下痢。(赤痢沙糖调, 白痢白蜜调。)

分类:中医古籍 > 《得配本草》 2004-04-10

[卷之四上果部]荷叶

味苦性平,色青形仰,中空象震;禀少阳甲胆之气,能升胃中清气。煨饭,助脾胃消 炒黑,崩漏下血。荷叶蒂∶守中和胃。荷叶边∶醒阳气以四达。荷叶梗∶开郁结以通淋 《药性切用》

分类:中医古籍 > 《药性切用》 2004-04-10

[卷三水果部]荷叶

苦涩平,无毒。 发明 荷叶得清震之气,故洁古枳术丸方用荷叶,烧饭为丸。东垣治雷头风证,头面肿 痛,疙瘩,憎寒发热,状如伤寒证在三阳不可过用寒药,清震汤治之。用荷叶、升麻、苍术 煎服。又痘疮为风寒外袭而变黑倒靥。闻人规用

分类:中医古籍 > 《本经逢原》 2004-04-10

[卷三果部]【荷叶

味苦平。入足太阴阳明经。功专升少阳生气。得升麻、苍术治雷头风。得僵蚕、胡 荽治痘疮倒陷。独用叶炙灰酒服治遗精。虚者禁用。紫背荷叶主治同上。而功益捷。 《本草撮要》 清 陈其瑞 公元1644-1911年

分类:中医古籍 > 《本草撮要》 2004-04-10

[卷一水部]荷叶上露

其性随物而变,居易录有碧玉露浆方,于中 秋前 后,用无五倍子新青布一二匹扯作十余段,每一段四五尺,五更时于百草头上,或荷叶稻苗 上者尤佳。先用细竹一根,掠去草上蛛网,乃用青布系长竹上,如旗样,展取草露水,绞在 桶中,展湿即绞,视青布色淡。则

分类:中医古籍 > 《本草纲目拾遗》 2004-04-10

[第一卷]荷叶

\r荷叶\pa15.bmp\r,白莲花叶入气,红莲(花)叶入血。味辛、平,性微温。(入肝 肺二经)升也,阳也。上清头目之风热、止眩晕发晕,清上焦之虚火,可升可降,清痰、泄 气止呕,头闷 (附方)治头眩闷疼。 白莲花叶(二钱)水煎,入

分类:中医古籍 > 《滇南本草》 2004-04-10