94AB,找到 384176 条结果,当前1 - 10,用时0.2220127 秒

疝气

[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:457.。见《外台秘要》卷二十六。又名疝、横痃膀胱小肠气贼风入腹小肠气、膀胱气奔豚气蟠肠气肾系阴肿等[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004

分类:医学百科 > 疝气 2017-08-01

疝气

髁骨间, 刺而多之, 尽炅病已。 经脉篇曰: 足厥阴肝病, 丈夫?疝, 妇人少腹。 肝所生病, 为飧泄, 狐疝。 足厥阴之别, 循胫上睪, 结于茎, 其逆则睪肿卒疝, 实则挺长, 虚则暴痒, 取之所别也。 缪刺论曰: 邪客于足厥阴之

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 景岳全书 > 卷之三十三贯集杂证谟 > 2008-05-14

疝气

穴[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:458.。主治偏坠、睾丸痛、奔豚气、少腹痛及急慢性肠炎、细菌性痢疾等[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术

分类:医学百科 > 疝气灸 2017-02-24

气穴

[参考资料] 孙国杰主编. 针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:143.。三角灸穴主治疝气偏坠、睾丸痛、奔豚气、少腹痛及急慢性肠炎、细菌性痢疾等[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,

分类:医学百科 > 疝气穴 2017-02-24

[卷之六十气门]病机

此五者有名而无形也。外有心疝、寒疝、肌 疝、疝癖数者,其名不同,病则大同小异,世俗呼为小肠气膀胱气奔豚气蟠肠气弦、 竖弦、偏坠、木肾、肾余、阴肿,由疝之为病,其名别也。至于张子和论七疝,曰寒、水、筋、 血、气、狐、七者是也。寒疝者

分类:中医古籍 > 《古今医统大全》 2004-04-10

[卷之三]疝气

小肠气用炒盐及茴香二包,不住手更换热熨。 治小肠气脐搅疼,中疼闷,不省人事用茴香盐炒、枳壳各一两,没药半两,为末。 每 治气冲胁,如刀刺痛,喘息不得用茴香茎叶生捣汁一合,热酒一合服。亦理小肠气。 治肾脏风壅积,腰膝沉重用威灵

分类:中医古籍 > 《卫生易简方》 2004-04-10

[卷之三]疝气

小肠气用炒盐及茴香二包,不住手更换热熨。 治小肠气脐搅疼,中疼闷,不省人事用茴香盐炒、枳壳各一两,没药半两,为末。 每 治气冲胁,如刀刺痛,喘息不得用茴香茎叶生捣汁一合,热酒一合服。亦理小肠气。 治肾脏风壅积,腰膝沉重用威灵

分类:中医古籍 > 《卫生易简方》 2004-04-10

[卷之六十气门]药方

小肠寒疝。 附子(一大枚,用防风、锉墨豆一协议煮,附子去皮尖)胡芦巴木香巴戟天川楝肉 玄胡索官桂茄舶上茴香破故纸(炒。各一两) 上末,糯米粉酒打糊丸,梧桐子大。朱砂为衣,空心酒下五十丸。 (《百选》) 葫芦巴丸 治小肠气蟠肠气

分类:中医古籍 > 《古今医统大全》 2004-04-10

气门

古来疝气厥阴肝,部从来无所干,食积湿痰亦寒郁,前人分作七般看。止痛饮子最端 的, 核。 五灵又是一方名,泽泻猪苓共茯苓,白术桂槟川楝子,木通橘核小茴香。一方白术参 芍,茱萸干姜玄胡索,归身泽泻巴戟天,甘草茴香用八角。 香苏散(见

分类:中医古籍 > 《济世神验良方》 2004-04-10

气门

古来疝气厥阴肝,部从来无所干,食积湿痰亦寒郁,前人分作七般看。止痛饮子最端 的, 核。 五灵又是一方名,泽泻猪苓共茯苓,白术桂槟川楝子,木通橘核小茴香。一方白术参 芍,茱萸干姜玄胡索,归身泽泻巴戟天,甘草茴香用八角。 香苏散(见

分类:中医古籍 > 《济世神验良方》 2004-04-10