94AB,找到 335156 条结果,当前1 - 10,用时0.0770044 秒

①枢要。《灵枢·刺节真邪》:“肢胫者,人之管以趋翔也。”(一说释为“键”;一说作“主司”解)②通“脘”。《灵枢·上膈》:“虫寒则积聚,守于下管,则肠胃充廓,卫生不营,邪气居之。” ③细长的圆筒形东西。《伤寒论·原序》:“明堂阙庭,尽

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母G > 2006-01-11

①枢要。《灵枢·刺节真邪》:“肢胫者,人之管以趋翔也。”(一说释为“键”;一说作“主司”解)②通“脘”。《灵枢·上膈》:“虫寒则积聚,守于下管,则肠胃充廓,卫生不营,邪气居之。” ③细长的圆筒形东西。《伤寒论·原序》:“明堂阙庭,尽

分类:医学百科 > 管 2009-01-06

南香

《全国中草药汇编》:南香 拼音名 Guǎn Nán Xiānɡ 别名 萝卜防己、大叶马兜铃、圆叶马兜铃、金银袋、大叶山总管 来源 马兜铃科马兜铃属植物广西马兜铃Aristoloch

分类:医学百科 > 管南香 2009-12-08

各出证治。其传甚远而且秘,诚异书也。特高邮远隔三江,去吾乡千余里,虽有刊本, 何能多得。今并梓之,以广其传。亦犹刻赵君《救伤秘旨》之意耳。 时咸丰二年岁在壬子中秋前三日黄岩颂声赓堂甫书于米船楼 《救伤秘旨》

分类:中医古籍 > 《救伤秘旨》 2004-04-10

各出证治。其传甚远而且秘,诚异书也。特高邮远隔三江,去吾乡千余里,虽有刊本, 何能多得。今并梓之,以广其传。亦犹刻赵君《救伤秘旨》之意耳。 时咸丰二年岁在壬子中秋前三日黄岩颂声赓堂甫书于米船楼 《救伤秘旨》

分类:中医古籍 > 《救伤秘旨》 2004-04-10

《*辞典》:仲 出处 《滇南本草》 拼音名 Guǎn Zhònɡ 别名 番白叶(《滇南本草》),翻白地榆、槟榔仁(《滇南本草》)整理本),翻背白草、白头翁、涩疙瘩(《贵州民间药物》

分类:医学百科 > 管仲 2009-12-08

作者:

分类:医源资料库 > 图库 > 医学图库 > 解剖图库 > 2007-07-02

二联

二联是常见于特化的细胞结构。二联管是构成纤毛和鞭毛的周围小管, 是运动类型的微管, 它对低温、Ca2 和秋水仙素都比较稳定。组成二联管的单管分别称为A管和B管,其中A管是由13根原纤维组成,B管是由10根原纤维组成,所以二联管是由两个单

分类:医学百科 > 二联管 2010-03-09

退

猪肺(两个。不可伤。将管上油膜去净。以瓦焙干。)鹅管石(一钱)白砒(四分)枪硝(三分)共为细 末。以白扫葱水。面浆为药条插入管内。如此三次。其管退出。 《外科传薪集》 清 马培之 公元1912-1949年

分类:中医古籍 > 《外科传薪集》 2004-04-10

退

猪肺(两个。不可伤。将管上油膜去净。以瓦焙干。)鹅管石(一钱)白砒(四分)枪硝(三分)共为细 末。以白扫葱水。面浆为药条插入管内。如此三次。其管退出。 《外科传薪集》 清 马培之 公元1912-1949年

分类:中医古籍 > 《外科传薪集》 2004-04-10