94AB,找到 139419 条结果,当前1 - 10,用时0.0560032 秒

肠鸣

肠鸣 证名。肠中鸣响之证。出《素问·脏气法时论》。又称腹鸣。《内经》肠鸣有五:一曰脾虚,腹满肠鸣,飧泄,食不化,用枳实理中汤加木香;二曰中气不足,肠为之苦鸣,用六君子汤加木香;三曰邪在大肠,肠中雷鸣,气上冲胸,用半夏泻心汤;四曰土郁,即《

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11

肠鸣

肠鸣为症状名[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:900.。出《黄帝内经素问·藏气法时论》。又称腹鸣[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:900

分类:医学百科 > 肠鸣 2016-02-26

肠鸣证治有微妙

肠鸣主要由肠功能紊乱或肠道菌群失调引起,多见于肠易激综合征以及功能性消化不良。《金匮要略》有关肠鸣,证治的论述主要有以下凡条:“水走肠间,沥沥有声,谓之痰饮”:“病痰饮者,当以温药和之&r

分类:中医中药 > 中医临床 > 辩证施治 > 2010-01-14

[卷之七]肠鸣论治

虚则鸣,寒气相搏,或火激其水,肠亦鸣。经曰∶中气不足,肠为之苦鸣。宜六君子汤加炙,或 补中益气汤。又曰∶脾虚则腹满肠鸣,飧泄食不化。香砂六君子汤加神曲。又曰∶肠中雷鸣,上冲胸,邪在 大肠。半夏泻心汤。又曰∶土郁之发,肠鸣而为数后。

分类:中医古籍 > 《类证治裁》 2004-04-10

[卷之七]肠鸣论治

虚则鸣,寒气相搏,或火激其水,肠亦鸣。经曰∶中气不足,肠为之苦鸣。宜六君子汤加炙,或 补中益气汤。又曰∶脾虚则腹满肠鸣,飧泄食不化。香砂六君子汤加神曲。又曰∶肠中雷鸣,上冲胸,邪在 大肠。半夏泻心汤。又曰∶土郁之发,肠鸣而为数后。

分类:中医古籍 > 《类证治裁》 2004-04-10

[卷之三·杂症]肠鸣

流畅者不鸣也,必其或热或寒, 有塞有通而后鸣。经谓热淫所胜,病腹中雷鸣,气上冲胸,治以咸寒。又谓中气不 足,为之鸣,脾虚腹满,肠鸣飧泄,食不化是也。胃寒泄泻肠鸣,升阳除湿汤(见 泄泻)加益智仁、半夏、枣、姜。火击水者,二陈(见痰)加芩、连

分类:中医古籍 > 《医碥》 2004-04-10

[卷之三·杂症]肠鸣

流畅者不鸣也,必其或热或寒, 有塞有通而后鸣。经谓热淫所胜,病腹中雷鸣,气上冲胸,治以咸寒。又谓中气不 足,为之鸣,脾虚腹满,肠鸣飧泄,食不化是也。胃寒泄泻肠鸣,升阳除湿汤(见 泄泻)加益智仁、半夏、枣、姜。火击水者,二陈(见痰)加芩、连

分类:中医古籍 > 《医碥》 2004-04-10

[卷十四]肠鸣

升阳除湿汤(平胃散下)二陈汤(方祖)枳实理中汤(理中汤下)六君子汤(四君子汤 下)半夏泻心汤(方祖) 平胃散(方祖)葶苈木香散(五苓散下)附子粳米汤(腹满门)胃苓汤(平胃散下)葶苈 丸(水肿门) 《张氏医通》 清·康熙三十四

分类:中医古籍 > 《张氏医通》 2004-04-10

[第六册]肠鸣

升阳除湿汤(泄泻。)二陈汤(痰饮。) 河间葶苈丸 治涌水,疾行则腹鸣,如囊裹水浆之声。 葶苈(隔纸炒)泽泻椒目杏仁桑白皮猪苓(去黑皮。各五钱) 上为末,炼蜜丸,如桐子大。每服二十 丸,葱白汤下,以利为度。 《证

分类:中医古籍 > 《证治准绳·类方》 2004-04-10

[卷十七]肠鸣

丹参(微寒)海藻(寒)昆布(寒)半夏(生微寒。熟温) 《普济方·针灸》 明·永乐四年 朱梓 公元1406年

分类:中医古籍 > 《普济方·针灸》 2004-04-10